Fundacja Sun Sport

 

Od początku działalności firmy Sun Sport, czyli od 2003 roku, przygotowaliśmy setki imprez: obozy dla dzieci, obozy dla młodzieży, wczasy rodzinne, wczasy dla rodziców z dziećmi, zielone szkoły, imprezy integracyjne, wycieczki szkolne, a także projekty międzynarodowe. Jest to dla nas nieustanny powód do dumy i satysfakcji przede wszystkim ze względu na naszą wiarę w DZIECI i przekonanie, że wszystkie, bez względu na płeć, wiek, kolor skóry, sytuację rodzinną i materialną, warte są naszej miłości, wsparcia, zainteresowania i szacunku. Dziecko rodzi się dobre i to od nas – dorosłych zależy ich szczęście, rozwój i poczucie własnej wartości. To nasza akceptacja, miłość i wsparcie daje im poczucie bezpieczeństwa, a dziecko, które czuje, że jest potrzebne, bezpieczne i kochane przejawia życiową aktywność, chętnie uczy się, rozwija pasje, zdobywa doświadczenia. 

Przez ostatnich kilka lat prowadziliśmy aktywną działalność charytatywną wspierając jednostki działające na rzecz dzieci i młodzieży. Nieprzerwanie, od kilku lat wspomagamy świetlice socjoterapeutyczne, szkoły podstawowe, gimnazja, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka i hospicja. 

Dzieci, ich dobro, szczęście, emocje i wychowanie są nam bardzo bliskie, dlatego w grudniu 2015 roku postanowiliśmy powołać do życia FUNDACJĘ SUN SPORT 

Nasze działania skupiają się na poprawie jakości życia dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji rodzinnej, wymagających pomocy psychologicznej, pedagogicznej, potrzebujących wsparcia materialnego. W przyszłości planujemy dodatkowo prowadzenie zajęć specjalistycznych: terapeutycznych, socjoterapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych.  

W roku 2016 nasze myśli i serca powędrowały do 416 małych i większych podopiecznych fundacji. Nasze wsparcie otrzymały: 

 1. Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (pobyt dzieci z hospicjum) 
 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy  
 3. Szkoła Podstawowa w Piotrowie 
 4. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu 
 5. Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu 
 6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu 
 7. Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Kaliszu 
 8. Świetlica Socjoterapeutyczna Nazaret w Kaliszu  
 9. Szkoła Podstawowa nr 11 w Kaliszu 
 10. Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim 
 11. Szkoła Podstawowa nr 48 w Łodzi 
 12. Szkoła Podstawowa w Giewartowie 
 13. Gimnazjum w Leśnej